AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

• Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi.

• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi.

• Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması.

• Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi.

• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi.

• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması.

• Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.

• Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması.

• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi.

• Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.

• Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.